Kostelec na Hané je malé město ležící u říčky Romže asi 6 km severozápadně od Prostějova. Jeho jméno je odvozeno od latinského castellum, což v překladu znamená kostel a z toho pochází název Kostelec. První písemná zmínka pochází z roku 1141 a statut města získal Kostelec v roce 1970. Dnes zde žije přibližně 2900 obyvatel.

Jednoznačnou dominantou města je památkově chráněný kostel sv. Jakuba Staršího, jehož základy byly položeny v roce 1740 a byl postaven podle plánů knížecího lichtenštejnského stavitele Antonia Martinelliho z Lucy. Současnou podobu kostel získal v době vrcholného baroka podle plánů stavitele Antonia Martinelliho.

K scénickému nasvětlení interiéru kostela sv. Jakuba Staršího jsme přistupovali s maximální citlivostí. Samotné realizaci předcházel světelně-technický návrh, měření osvětlenosti původní světelné soustavy a samozřejmostí bylo i vzorkování světel. Pro kompletní osvětlení této sakrální stavby jsme použili svítidla TIGRIS rnd s integrovanou track lištou a reflektorovými svítidly. Svítidlo TIGRIS rnd osvětluje hlavní loď kostela a reflektory s optikou 60° zase distribuují paprsky na nedávno zrestaurované sochy. Pro hlavní osvětlení jsme zvolili teplotu chromatičnosti 3 000 K a pro reflektorové osvětlení 4 000 K pro pro zvýraznění kontrastu. Obětní stůl i oltář je rovněž osvícen reflektory a celý prostor získal nejen požadovanou osvětlenost, ale i ucelený estetický efekt bez tmavých míst.

Dekorační rámečky doplňkových stropních svítidel jsme vkusně nechali nalakovat do zlaté barvy a vkusně tak zakomponovali jinak fádní a obyčejné svítidlo i do prostorů varhan a sakristie. Vchod do hlavní lodi kostela zdobí prstencové svítidlo, které prosvětlilo jinak potemnělý vstup a klenby.

Hlavní osvětlení je možné ovládat pomocí bezdrátové regulace. Jsou nastaveny pouze 4 scénické režimy pro uživatelsky přívětivé a jednoduché ovládání světelné soustavy. Kompaktní velikost svítidel nepůsobí rušivě a scénické osvětlení podtrhuje mystickou atmosféru zdejšího kostela. Nemalou částí také přispěje k úspoře elektrické energie, protože nově instalovaný příkon svítidel je pouhých 790 W.

Zpět

Fotogalerie

Použitá svítidla

Modul: Realizace