Město Frýdek-Místek vzniklo v roce 1943 spojením slezského Frýdku a moravského Místku. Toto město se nachází na historické hranici mezi Moravou a Slezskem a tvoří přirozenou metropoli lašského regionu v Moravskoslezském kraji. V jeho širší aglomeraci v současnosti žije okolo 80 tisíc obyvatel.

Společnost DISTEP a.s. je výhradním dodavatelem a distributorem tepelné energie pro vytápění objektů a dodávku teplé užitkové vody ze soustavy centrálního zásobování teplem na území města Frýdku-Místku. Zdejší síť podzemních "katakomb" je neuvěřitelně rozsáhlá a chodby dosahují délky několika kilometrů.

Původní zastaralá žárovková svítidla byla odstraněna a pro osvětlení dle hygienických norem bylo navrženo přes 600 ks prachotěsných svítidel MANUL 60 3k2 840 s dlouhou životností a excelentní optickou účinností na úrovni 94%. Celou zakázku jsme vyrobili a dodali ve velmi krátkém čase, což bylo jedním z požadavků zákazníka. Instalaci pak prováděla specializovaná firma ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. Výsledné řešení přineslo teplárnám kvalitní a trvanlivé osvětlení rozlehlých prostor podzemních chodeb s výraznou úsporou elektrické energie a bez dalších servisních nákladů.

Zpět

Fotogalerie

Použitá svítidla

Modul: Realizace