Společnost ROSA market s.r.o. je tradičním dodavatelem v oblasti potravinářského a drogistického sortimentu. Společnost zajišťuje distribuci potravinářského a drogistického zboží, zásobování školních a závodních jídelen, distribuci potravinářského sortimentu pro pekárny, cukrárny, výrobny lahůdek aj., a provoz maloobchodních prodejen v rámci sítě ENAPO a MINIPO. Moderní logistické zázemí, splňující přísné legislativní požadavky je zárukou spolehlivé distribuce a dodávky požadovaného sortimentu zboží.

V prvním měsící roku 2016 byla ve skladové hale logistického centra společnosti realizována kompletní výměna osvětlení. Původní 400 W výbojková svítidla a prachotěsná svítidla s lineárními zářivkami 58 W byly nahrazeny moderními průmyslovými LED svítidly MANUL a TIGRIS z naší nabídky. Světelný projekt, navrhovaný v souladu s individuálními potřebami nepřetržitého provozu logistického centra je vybaven systémem nouzového osvětlení s napájením centrální baterií. Samozřejmostí je funkce koridor, která sníží intenzitu osvětlení na 10% původní hodnoty v případě, že čidla nezaznamenají v regálových uličkách a na plochách expedice žádný pohyb. Polovinu uličky, která svítí na 10% přičemž první polovina svítí na 100% můžete vidět na fotografii číslo 2.

V rámci tohoto světelného projektu jsme dodali přibližně 150 ks prachotěsných svítidel MANUL, i pro prostory chlazených skladů. Z vysoké výšky svítí efektivně 100 ks svítidlel TIGRIS, která současně s výrazně lepší osvětleností pracovní plochy přinesla energetickou úsporu 90% proti původním nákladům. Návratnost investice v tomto případě činí 10 měsíců a to včetně nákladů na montážní práce a CBS. Životnost celé světelné soustavy je 100 000 hodin.

Zpět

Fotogalerie

Použitá svítidla

Modul: Realizace