Městská plovárna v Hranicích na Moravě je moderní aquapark rodinného typu, kde v jedné hale lze nalézt plavecký 4 dráhový 25m bazén, relaxační bazén s atrakcemi, dětský bazén, 100m tobogán, whirlpool a parní kabinu. Plovárna je provozována společností EKOLTES Hranice, která zajišťuje veřejné služby pro město Hranice na Moravě. Plavecká hala je celá prosklená, takže poskytuje nádherný výhled na zalesněné kopce Moravské brány a posiluje tak relaxační účinek pobytu v ní.

Výměnou původní výbojkové osvětlovací soustavy byl výrazně snížen nainstalovaný příkon v bazénové hale. Příkon nové LED osvětlovací soustavy v bazénové hale je pouhé 2,3 kW a bylo tak docíleno úspory 225 W na jednom světelném bodě, což je bezmála 6 kW.

V rámci rekonstrukce osvětlení byla realizována výměna svítidel jak v samotné bazénové hale, tak i v prostoru vstupní haly, chodbových prostor a sociálního zázemí. Vstupní hala a chodby jsou esteticky zajímavé prostory se sádrokartonovými podhledy, do kterých jsme navrhli designová svítidla FELIS ECO a FELIS PRO. V případě bazénové haly se vzhledem k vysoké vlhkosti, vyšším teplotám a chemickýcm výparům jedná o technicky velmi náročný prostor, do kterého jsme zvolili speciálně upravenou verzi svítidla TIGRIS. Projektování osvětlovací soustavy bylo tedy velmi specifické. Bylo nutné se držet dosavadní pozice světelných bodů a s použitím 26 svítidel splnit požadavky normy ČSN EN 12193 pro sportoviště, která pro dané prostory nařizuje udržovanou osvětlenost nejméně 200 lx.

V bazénových halách se ve vzduchu vyskytuje několik chemických látek, které negativně ovlivňují zde použité materiály. Při zpracovávání návrhu osvětlovací soustavy je nutné brát ohled právě na možnost výskytu agresivních plynů ve vzduchu bazénové haly. Výběr materiálů, ze kterých jsou svítidla vyrobena tedy musí být takový, aby působení prostředí haly odolaly. Případný servis či odstraňování závad jsou totiž ve vysokých halách a při napuštěném bazénu velmi složité.

Proto jsme navrhli upravený model svítidla TIGRIS z hliníku a korozivzdorné oceli, lakovaný antikorozivní polyesterovou barvou, která vlivu prostředí rovněž odolává. Samotný optický systém svítidla je z PMMA (polymetylmetakrylát), který je vysoce odolný proti chemikáliím v běžných koncentracích.

Vzhledem k tomu, že výměna osvětlení na plovárně v Hranicích byla z hlediska technického i výrobního velmi zajímavou akcí a pro naše techniky a projektanty byl i velkou výzvou, publikovali jsme podrobné informace o tomto projektu v zářijovém čísle odborného časopisu Světlo. Celý tento článek je možné nalézt v záložce "Odborné články" v sekci "Podpora" na našich webových stránkách.

Zpět

Fotogalerie

Použitá svítidla

Modul: Realizace