Domov Alfreda Skeneho je příspěvková organizace se sídlem v Pavlovicích u Přerova. Posláním Domova je zajištění důstojného a plnohodnotného prožití života seniorů se sníženou soběstačností. Domov poskytuje svým klientům komplexní sociální služky jako jsou: ubytování, stravování, zdravotní péči, rehabilitace a další služby.

Areál domova tvoří komplex tří budov, kdy srdcem celého areálu je bývalý zámek v novogotickém a novorenesančním stylu. Zámecký areál i s přilehlou zahradou vybudoval rakouský šlechtic baron Alfred Skene II. V roce 1898. Alfred Skene II. byl významný moravský velkostatkář, politik a právník, který se také výrazně zasloužil o rozvoj Pavlovic u Přerova. Od roku 1994 je objekt zámku s téměř celým areálem nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

V Domově Eliška byla na chodbách nainstalována kulatá svítidla CANIS RND s funkcí koridor. Tato svítidla jsou použita i v pokojích pro klienty. V kanceláři sester jsou pro změnu použita svítidla CANIS s nízkým oslněním a vynikajícími optickými parametry. Kuchyňe a technické prostory jsou osvětleny bezúdržbovými svítidly MANUL odolnými proti prašnosti a vlhkosti. V Domově Marie osvětlují chodby obdélníková svítidla CANIS rovněž s funkcí koridor, která jsou na schodištích, a v mezipatře doplněna svítidly SERVAL. V Domově Zámek dominují vstupní hale a na poschodí zrenovované historické lampy. Na chodbách jsou nainstalována svítidla CANIS s funkcí koridor a některé pokoje osvětlují svítidla OCELOT, která jsou vhodná i pro vyšší montážní výšky.

Jednalo se o rozsáhlou rekonstrukci za provozu a v několika etapách. Vážíme si projevené důvěry a možnosti podílet se na rekonstrukci a příležitosti zvýšit estetickou hodnotu zámeckého prostoru při zachování Geniu loci. Vhodnou integrací moderních technologií šetříme provozovateli elektrickou energii při životnosti světelné soustavy převyšující 100 000 hodin.  

Zpět

Fotogalerie

Použitá svítidla

Modul: Realizace